Η Wintec Computer Services άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 2003. Δικτυώθηκε στο χώρο της άμεσα, αποκτώντας έτσι ένα ευρύ πελατολόγιο, το οποίο αποτελείται από διάφορες εταιρίες. Σκοπός μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη και η κάλυψη όλων των αναγκών του, βασισμένη στην τεχνογνωσία που διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Περισσότερα...

All About Computers...